Proč děti utíkají z domova?

25. 5. 2017 4 minuty čtení
0-3 roky

Linka bezpečí i s ní provázaná Rodičovská linka každý rok přijímá telefonáty od dětí, dospívajících i rodičů, kteří řeší útěk z domova. Náročná rodinná situace, strach, útěk před sebou samým nebo nespokojenost v ústavním zařízení, to jsou nejčastější důvody útěků, shodují se odborníci obou tísňových linek.

V minulém roce Linka bezpečí pomohla 300 dětem, které utekly z domova. Ve 12 případech po dohodě s dítětem kontaktovala orgány sociálně-právní ochrany dětí. Útěky u dětí a dospívajících mají mnoho příčin. Na Lince bezpečí máme zkušenost, že děti utíkají z domova hlavně kvůli náročné rodinné situaci – hádkám, neshodám, strachu, jak budou rodiče reagovat. Považujeme za velké štěstí, že se na nás děti obracejí nejčastěji v době, kdy útěk z domova zvažují nebo hned krátce po útěku.

Linka bezpečí zaznamenává rovněž útěky, které jsou důsledkem týrání, zneužívání nebo zanedbávání. Tyto problémy se objevují i v běžných dětských hovorech. Loni řešili konzultanti Linky bezpečí 897 případů tělesného týrání, 201 případů psychického týrání, 109 případů zanedbání a 483 hovorů od pohlavně zneužívaných dětí. V případě, že je dítě vážně ohroženo na životě nebo na zdraví, kontaktuje Linka bezpečí zodpovědné instituce, které mohou řešit situaci přímo na místě, kde se dítě nachází.

Útěky neřeší pouze děti, ale i rodiče

Hovory týkající se útěků však na Linku bezpečí nepřicházejí pouze od dětí a mladých lidí. Rodičovská linka, kterou zřizuje nezisková organizace Linka bezpečí, se rovněž potýká s tímto problémem. Na základě své praxe potvrzujeme tři hlavní důvody útěků – nevhodné rodinné prostředí, útěk před sebou samým a nespokojenost v ústavním zařízení.

Nevhodné rodinné prostředí

Náročné rodinné situace jsou důvodem pro útěk dětí a dospívajících. V těchto případech je vhodné hledat příčinu útěků a způsoby nápravy vztahů v rodině.

Na Rodičovské lince se nejčastěji setkáváme s útěky u dospívajících, kteří se po hádce s rodiči nevrátí domů.  Většinou tuto informaci rodičům sdělí osobně nebo prostřednictvím SMS zprávy. Rodiče nás kontaktují kvůli strachu o dítě a vlastní bezradnosti. Doporučujeme jim nejdříve kontaktovat osoby, u kterých by jejich potomek mohl být.  A také nabídnout dítěti formou SMS zprávy komunikaci o vzniklé situaci. Jestliže dítě nereaguje, je vhodné je upozornit další SMS zprávou, že pokud se do určité hodiny neozve, bude rodič kontaktovat policii.

Útěk před sebou samým

Dále se u dospívajícího může jednat o útěk před sebou samým, před svojí nejistotou, úzkostí, před strachem ze selhání či odmítnutí. Dítě je v období dospívání puzeno k samostatnosti, dospělosti, nezávislosti a vytváří si novou identitu bez závislosti na rodičích. To se však neobejde bez selhání či hledání různých způsobů chování. Únikovou cestou mu může být i právě útěk.

Nespokojenost v ústavním zařízení

V neposlední řadě odborníci Rodičovské linky zaznamenávají útěky z ústavních zařízení, kdy děti utíkají k rodinným příslušníkům či své partě. Jejich pobyt však často nevydrží dlouho kvůli nestálým podmínkám a děti jsou do ústavních zařízení navráceny, či se samy vracejí.

V případě útěku z domova doporučuje Linka bezpečí navázat a posilovat oboustranný důvěryhodný vztah mezi rodičem a dítětem. Z tohoto hlediska je nutné pracovat na obnovení vývojových potřeb dítěte a citlivě nastavit výchovné hranice.

Zaujal vás tento příspěvek?

Nenechte si ujít i další zajímavá témata, kterým se Michaela Pišiová na Lince bezpečí věnuje.

Registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Linka bezpečí vás potřebuje

Dětem a mladým lidem můžeme být neustále nablízku díky lidem, jako jste Vy. Podporujte nás pravidelně!

Další možnosti podpory

Michaela Pišiová

Michaela dříve pracovala na Lince bezpečí jako PR specialistka. Své zkušenosti získala studiem oborů sociologie a mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně. Své vzdělání v oborech dále rozšířila dlouhodobým pobytem v Německu, v Hongkongu nebo praxí na volné noze a v PR agenturách.

Všechny články autora (7)

Titulní fotografii v tiskové kvalitě si můžete stáhnout zde.