Pasivní (video) poradenství na Lince bezpečí

7. 11. 2019 3 minuty čtení
12-18 let 4-6 let 7-11 let Novinky od Linky

V roce 2019 Linka bezpečí pracuje na novém projektu pasivního poradenství. Pod tímto názvem se schovává úmysl připravit videa, zaměřená na konkrétní témata, s nimiž se děti na Linku bezpečí obracejí. Cílem je nabídnout dětem zajímavou a poutavou formou informace, které jim mohou pomoci zorientovat se v tématu.

Děti v dnešní době vstřebávají informace prostřednictvím on-line světa, článků, postů, videí nejrůznějších forem a podob. Linka bezpečí na to reaguje a připravuje sérii krátkých, přibližně dvouminutových videí. Jejich obsah koresponduje s často se objevujícími tématy dětí využívajících služeb Linky bezpečí (telefonickou linku, chat a e-mailovou poradnu). Výhodou je možnost se k videím kdykoliv vracet, shlédnout je v klidu, v soukromí.

Videi chceme oslovit i děti, které by se na Linku bezpečí neobrátily. Jde nám o to, aby i ony měly možnost získat vhodné informace.“ říká vedoucí Linky bezpečí Kateřina Lišková

Primárně jsou tato videa určena dětem a mladým lidem, kteří se s potížemi zpracovanými ve videích vypořádávají sami nebo se s nimi setkávají ve svém okolí, u kamarádů, sourozenců. Současně ale také mají sloužit pro získání informací, seznámení se s tématem, získání představy, s čím je možné se setkat, a jak pak postupovat. Nabízejí vhled do problému a základní orientaci v možnostech jeho řešení. Aby byla videa zajímavá, poutavá, kvalitní a oslovila cílovou skupinu, využila Linka bezpečí spolupráci s odbornou agenturou Old&Rich Production, která témata, zpracovaná odborným týmem Linky bezpečí, profesionálně natočila.

První video, které vzniklo, se věnuje sebepoškozování. Je to téma, které je na Lince bezpečí velmi časté a jeho zastoupení každoročně narůstá. Video nabízí informaci, co vlastně sebepoškozování je, jak je možné ho řešit, kde hledat pomoc, jak využít vlastní zdroje, aby si člověk neublížil. Další videa budou následovat a snad můžeme prozradit, že témata se budou týkat odborné pomoci psychologa a psychiatra. V roce 2020 pak plánujeme zpracovat ještě další tři témata, s nimiž se na nás děti a mladí lidé obracejí. Postupně je najdete na naší stránce www.linkabezpeci.cz.

Děkujeme za finanční podporu projektu Nadaci rozvoje občanské společnosti – NROS.

Zaujal vás tento příspěvek?

Nenechte si ujít i další zajímavá témata, kterým se Hanka Petráková na Lince bezpečí věnuje.

Registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Linka bezpečí vás potřebuje

Dětem a mladým lidem můžeme být neustále nablízku díky lidem, jako jste Vy. Podporujte nás pravidelně!

Další možnosti podpory

Hanka Petráková

Hanka je ve spojení s Linkou bezpečí už od roku 2000. Postupně prošla všemi kategoriemi v rámci práce konzultanta až na pozici vedoucí směny. Po studiu se od Linky tak trochu vzdálila, aby se za dva roky vrátila na pozici vedoucí Linky bezpečí, na které setrvala do svého nástupu na mateřskou dovolenou. Spolupráci ale nikdy nepřerušila úplně. Od roku 2004 se věnuje práci pro E-mailovou poradnu Linky bezpečí, několik let i pro E-mailovou poradnu Rodičovské linky. Vystudovala vyšší odbornou školu sociálně-právní a poté obor sociální práce na FFUK. Pracovala na pozici sociální pracovnice v Zařízení pro děti – cizince, poté ve středisku výchovné péče. Externě přednáší na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Od roku 2019 je vedoucí E-mailové poradny Linky bezpečí. Je máma dvou báječných dětí.

Všechny články autora (8)