O blogu

Blog Linky bezpečí slouží všem rodičům a dospělým se starostí o dítě. Za kvalitou příspěvků stojí zkušení odborníci, kteří získali vzdělání v psychologii, sociálních službách, sociální práci nebo občanském sektoru. Jsme hrdí na to, že tito odborníci se často během své soukromé praxe věnují i dětem, mladým lidem a dospělým, kteří se na Linku obracejí v tíživých životních situacích.

Své dotazy k blogu nebo náměty na další články můžete posílat na r.jandova@linkabezpeci.cz.

Ludmila Boková

Ludmila pracuje v pomáhajících profesích od roku 1993, nejdříve v ambulantním oddělení střediska výchovné péče, od roku 2006 v azylovém domě pro matky s dětmi. Také již téměř dvacet let pracuje jako videotrenérka s rodiči zejména velmi malých dětí na podpoře dobré komunikace a vztahu mezi rodiči a dětmi. Na Rodičovské lince Ludmila působí jako konzultantka od roku 2008. Vystudovala sociologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde získala doktorský titul.

Lucie Bukovská

Lucie Bukovská vystudovala jednooborovou psychologii se specializací na klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti pracovala např. na ambulantním a pobytovém oddělení Střediska výchovné péče i jako klinická psycholožka v Psychiatrické léčebně v Bohnicích. Na Lince bezpečí působí s malou přestávkou více než 10 let a to na pozici hlavní psycholožky Linky bezpečí a managerka následného vzdělávání pracovníků LB. V rámci těchto pozic se stará zejména o své kolegy - konzultanty a vedoucí směn neboli intervizory. Zajišťuje pro ně odborné vzdělávání a podporuje je v kvalitní práci s dětmi po telefonu.

Tereza Dufková

Tereza pracovala jako konzultant na Lince bezpečí tři předešlé roky, také více než rok a půl na Lince důvěry dětského centra. V současné době působí jako terénní sociální pracovnice pro ohrožené rodiny s dětmi v organizaci Lata – programy pro mládež a rodinu a také na pozici síťaře pro oblast Praha 8 v rámci projektu MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Tereza vystudovala sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci a aktuálně si dodělává navazující magisterské studium v tomto oboru. Má syna prvňáka a tři kočky. Věnuje se respektujícím přístupům v komunikaci rodič - dítě.

Regina Jandová

Regina vystudovala obor sociální management na Slezské univerzitě v Opavě a nyní se věnuje studiu jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Má patnáctiletou praxi v oblasti public relations a na Lince bezpečí pracuje jako PR specialista.

Ivana Kuglerová

Ivana pracuje na Lince bezpečí od roku 2014. Nejprve zastávala pozici konzultantky, byla tedy první pomocnou rukou pro děti na telefonu. Posléze působila jako intervizorka, což obnáší vedení směny, pomoc kolegům se závažnými hovory, vedení hovorů s dospělými v situaci akutního ohrožení, komunikace s úřady a policií nebo vedení workshopů. Ivana vystudovala obor psychologie na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhou dobu také pracovala s nevidomými. Kromě telefonické krizové intervence se věnuje literární tvorbě, překládání a výcviku psů.

Radka Liebezeitová

Radka vystudovala vychovatelství se speciální pedagogikou na UJEP a pracovala v oboru s lidmi s tělesným znevýhodněním v zahraničí. Později se věnovala komerčnímu sektoru v personalistice v mezinárodních společnostech. V průběhu těchto let také působila jako dobrovolník Adry v nemocnici a v domově pro seniory. Absolvovala Psychoterapeutický výcvik a na PVŠPS studovala Psychoterapeutickou fakultu. Nyní je na rodičovské dovolené a pracuje na Lince bezpečí jako konzultant.

Kateřina Lišková

Katka je na Lince bezpečí už od roku 1997. Během prvních deseti let se věnovala hlavně práci na telefonu a působila jako sociální pracovnice, vedoucí Linky bezpečí i jako lektorka. Nyní pracuje v pozici vedoucí online služeb, má na starosti e-mailovou poradnu a náš chat. Katka vystudovala sociální práci a občanský sektor na univerzitách v Praze a Hradci Králové.

Hanka Masáková

Hanka je ve spojení s Linkou bezpečí už od roku 2000. Postupně prošla všemi kategoriemi v rámci práce konzultanta až na pozici vedoucí směny. Po studiu se od Linky tak trochu vzdálila, aby se za dva roky vrátila na pozici vedoucí Linky bezpečí, na které setrvala do svého nástupu na mateřskou dovolenou. Spolupráci ale nikdy nepřerušila úplně. Od roku 2004 se věnuje práci pro e-mailovou poradnu Linky bezpečí, několik let i pro e-mailovou poradnu Rodičovské linky. Vystudovala vyšší odbornou školu sociálně-právní a poté obor sociální práce na FFUK. Pracovala na pozici sociální pracovnice v Zařízení pro děti – cizince, v současné době působí ve středisku výchovné péče. Externě přednáší na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je máma dvou báječných dětí.

Tereza Morysková

Tereza vystudovala obor sociální práce na Univerzitě Karlově v Praze. Po dokončení studia pracovala jako sociální pracovnice v azylovém domě pro lidi bez přístřeší Armády spásy a poté se věnovala projektu Nový začátek v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Má dvě dcerky, se kterými byla několik let na rodičovské dovolené a pracuje na Lince bezpečí jako konzultantka. Do budoucna by se ráda věnovala práci krizové intervence a práci s ohroženými dětmi.

Hana Nečina Vaníčková

Hanka se pohybuje na Lince bezpečí už od roku 2001. Poslední roky před mateřskou dovolenou působila jako vedoucí směny. Po mateřské nastoupila jako konzultantka na Rodičovské lince. Momentálně je doma se svým druhým synem a s Linkou udržuje kontakt přes e-mailové poradny - pro děti i pro rodiče a současně jako konzultantka chatu Rodičovské linky. Vystudovala jednooborovou psychologii na UK v Praze. V současné době působí jako dula v rámci Českých dul, kde absolvovala dvouletý výcvik. Je také studentkou psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. Věnuje se lektorování a vedení podpůrných a růstových skupin.

Michaela Pišiová

Michaela působí na Lince bezpečí jako PR specialistka, což znamená, že jsou její články určeny pro nenáročné čtenáře a pohodové rychlé čtení. Své zkušenosti získala studiem oborů sociologie a mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně. Své vzdělání v oborech dále rozšířila dlouhodobým pobytem v Německu, v čínském Hongkongu nebo praxí na volné noze a v PR agenturách.

Peter Porubský

Peter od roku 2010 zastává pozici vedoucího Linky bezpečí, služby, která dětem a mladým lidem v krizi pomáhá zdarma již 23 let. Vystudoval biologii a psychologii na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře. Při studiu pracoval na Detské lince záchrany. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR. Od roku 2003 žije v Praze, kde se věnuje činnosti v neziskových organizacích. Pracoval jako vedoucí KC Sananim a na odboru prevence MŠMT.

Kateřina Schmidová

Katka je přes deset let vedoucí a konzultant Rodičovské linky. Vystudovala Filosofickou fakultu UK, obor sociální práce a sociální politika. Absolvovala komplexní psychoterapeutické vzdělání ve skupinové psychoanalytické psychoterapii na 1. LF UK, supervizní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesí atp. Zajímá se o metody práce s terapeutickým pískovištěm (sand play). Má více než 25letou psychoterapeutickou a poradenskou praxi s rodinami dětí s výchovnými a vztahovými obtížemi, např. v ambulantních zařízeních středisek výchovné péče, Prev-centru nebo krizovém centru pro týrané, zanedbávané a zneužívané děti. Katka přednáší na Evangelické akademii a externě na Evangelické teologické fakultě UK.

Klára Záplatová

Klára pracuje na Lince bezpečí na pozici telefonní konzultantky od loňského sprna. Studuje posledním rokem psychologii na FF UK. Dále se věnuje lektorské činnosti, je zapojena do projektu Linka bezpečí ve vaší třídě a zároveň působí jako lektorka primární prevence. Do budoucna by se ráda věnovala práci s traumatizovanými dospělými osobami.

O Lince bezpečí

Linka bezpečí je nejdéle fungující dětskou krizovou linkou, které denně využívá přibližně 500 dětí a mladých lidí. Hovory se nejčastěji dotýkají vztahových problémů (v rodině, s vrstevníky, partnerské vztahy), osobních témat (úzkosti, strachy, deprese, sebevražedné myšlenky apod.) a sexuálního zrání. Služby jsou navíc dostupné nejen telefonicky, ale i skrze chat a e-mail. V roce 2015 získala Linka bezpečí ocenění Neziskovka roku spolu s Cenou veřejnosti.