O blogu

Blog Linky bezpečí slouží všem rodičům a dospělým se starostí o dítě. Za kvalitou příspěvků stojí zkušení odborníci, kteří získali vzdělání v psychologii, sociálních službách, sociální práci nebo občanském sektoru. Jsme hrdí na to, že tito odborníci se často během své soukromé praxe věnují i dětem, mladým lidem a dospělým, kteří se na Linku obracejí v tíživých životních situacích.

Své dotazy k blogu nebo náměty na další články můžete posílat na r.jandova@linkabezpeci.cz.

Ludmila Boková

Ludmila pracuje v pomáhajících profesích od roku 1993, nejdříve v ambulantním oddělení střediska výchovné péče, od roku 2006 v azylovém domě pro matky s dětmi. Také již téměř dvacet let pracuje jako videotrenérka s rodiči zejména velmi malých dětí na podpoře dobré komunikace a vztahu mezi rodiči a dětmi. Na Rodičovské lince Ludmila působí jako konzultantka od roku 2008. Vystudovala sociologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde získala doktorský titul.

Lucie Bukovská

Lucie Bukovská vystudovala jednooborovou psychologii se specializací na klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti pracovala např. na ambulantním a pobytovém oddělení Střediska výchovné péče i jako klinická psycholožka v Psychiatrické léčebně v Bohnicích. Na Lince bezpečí působí s malou přestávkou více než 10 let. Vykonával zde pozici hlavní psycholožky Linky bezpečí a managerku následného vzdělávání pracovníků LB. V současné době je konzultantkou Rodičovské linky.

Pavlína Doležalová

Psycholožka PhDr. Pavlína Doležalová se specializuje na poradenství, koučování a krizovou intervenci dospělých dětí alkoholiků. Pomáhá jim zvládat psychosomatické obtíže, překonat obavy ze životních změn a efektivně řešit různá náročná rozhodnutí. Je průvodcem dospělých dětí ve vztazích, v nichž se obvykle potýkají s nedůvěrou, také v otázkách vlastního sebevědomí a identity nebo v práci, kde mají tendenci podléhat workoholismu. Další informace můžete nalézt na jejím webu: www.zarivenitro.cz

Tereza Dufková

Tereza v minulosti pracovala jako konzultant na Lince bezpečí, také více než rok a půl na Lince důvěry dětského centra. V současné době působí jako terénní sociální pracovnice pro ohrožené rodiny s dětmi v organizaci Lata – programy pro mládež a rodinu a také na pozici síťaře pro oblast Praha 8 v rámci projektu MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Tereza vystudovala sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci a aktuálně si dodělává navazující magisterské studium v tomto oboru. Věnuje se respektujícím přístupům v komunikaci rodič - dítě.

Hynek Harvánek

Hynek je od ledna 2018 součástí realizačního týmu, který zajišťuje chod a financování Linky bezpečí. S týmem, který vede, se zaměřuje především na kontakt s individuálními dárci. Kromě toho zastřešuje také e-mailovou komunikaci a sociální sítě Linky.

Michaela Mikulová

Michaela se po vystudování VŠE věnovala prognostice na Akademii věd České republiky a následně práci v cestovním ruchu. Péči o své děti dokázala skloubit s rodinným podnikáním a splnila si i sen působit v sociální sféře. Na Lince bezpečí pracuje od roku 2014 jako konzultantka. Jejím koníčkem je literární tvorba, která čerpá z psychologických témat.

Regina Jandová

Regina vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na Lince bezpečí pracuje jako tisková mluvčí a PR specialista. Dále spolupracuje s KBT klinikou jako psycholog a terapeut.

Martina Jezl Maryšková

Martina Jezl Maryšková vystudovala střední školu sociálně právní, nyní je studentkou Evangelické teologické fakulty UK v Praze. Od roku 2014 navštěvuje ženy, ale i muže ve vězení, nyní jako dobrovolnice Vězeňské duchovenské péče.

Zuzana Karásková Ulbertová

Zuzka je vystudovaná psycholožka (FSS MU Brno), která pracuje na Lince bezpečí jako krizová interventka již od roku 2002. Zároveň pracuje jako konzultantka Rodičovské linky. Několik let strávila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně. Přes 10 let provozuje svou poradenskou praxi s dospělými i dětskými klienty. Vedle telefonické i přímé práce s klienty se věnuje i e-mailovému poradenství. Zuzka je matkou dvou dcer, které jsou pro ni každodenní inspirací i „školou života“.

Anna Komorová

Anna pracovala na Lince bezpečí v letech 2014 a 2015 jako konzultantka. Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, po dokončení studií působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii (INSTEP). V současné době je na rodičovské dovolené a pracuje jako psycholožka v rámci neziskové organizace Meetina.

Šárka Kubcová

je externí redaktorkou Linky bezpečí. Pracuje jako psychoterapeut a etoped v Dětském krizovém centru a Poradně pro oběti násilí NOMIA v Hradci Králové. Vystudovala magisterský obor sociální pedagogika se zaměřením na tělovýchovu a sport a druhý magisterský obor, etopedie (poruchy chování u dětí a dospělých). Na Univerzitě Karlově v Praze získala titul PhDr. a Ph.D. Zároveň je úspěšnou absolventkou psychoterapeutického výcviku KBT. Šárka publikuje v časopisech Psychologie Dnes, Rodina a škola či Informatorium. Píše recenze na odborné knihy z pedagogicko-psychologické oblasti pro nakladatelství Portál.

Ivana Kuglerová

Ivana pracuje na Lince bezpečí od roku 2014. Nejprve zastávala pozici konzultantky, byla tedy první pomocnou rukou pro děti na telefonu. Posléze působila jako intervizorka, což obnáší vedení směny, pomoc kolegům se závažnými hovory, vedení hovorů s dospělými v situaci akutního ohrožení, komunikace s úřady a policií nebo vedení workshopů. Ivana vystudovala obor psychologie na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhou dobu také pracovala s nevidomými. Kromě telefonické krizové intervence se věnuje literární tvorbě, překládání a výcviku psů.

Andrea Květoňová

Andrea se po vystudování financí na vysoké škole věnovala práci v komerčnímu sektoru jak v Česku, tak v zahraničí. Své vzdělání si rozšířila akreditovanými kurzy a výcviky v psycho-sociální sféře. Je absolventkou pětiletého dynamického psychoterapeutického výcviku SUR a výcviku pro krizovou intervenci jak tváří v tvář, tak po telefonu a chatu. S Linkou bezpečí je od roku 2014. Pracuje zde jako krizová interventka a lektorka seminářů pro dospělé. Andrea také vede soukromou psychoterapeutickou praxi v Praze.

Radka Liebezeitová

Radka je s Linkou bezpečí od roku 2016. Vystudovala Vychovatelství se speciální pedagogikou na UJEP a pracovala v oboru s lidmi s tělesným znevýhodněním v zahraničí. Později se věnovala personalistice v mezinárodních společnostech. Absolvovala Psychoterapeutický výcvik SUR a na PVŠPS studovala Psychoterapeutickou fakultu. Vedle Linky bezpečí pracuje také ve škole pro děti s kombinovaným postižením a vede vlastní terapeutickou praxi.

Kateřina Lišková

Katka je na Lince bezpečí už od roku 1997. Během prvních deseti let se věnovala hlavně práci na telefonu a působila jako sociální pracovnice, vedoucí Linky bezpečí i jako lektorka. Postupně se vypracovala na pozici vedoucí online služeb, kde zastřešovala e-mailovou a chat poradnu. Od roku 2019 je na pozici vedoucí odborných služeb Linky bezpečí. Katka vystudovala sociální práci a občanský sektor na univerzitách v Praze a Hradci Králové.

Johana Malá

Johana vystudovala mezinárodní vztahy. To, co ji baví a čemu se stále věnuje, jsou vztahy mezilidské. Jako krizová interventka pracuje na Lince bezpečí na pozici konzultanta v telefonické a e-mailové poradně. Dobrovolnicky se věnuje práci s mládeží.

Tereza Morysková

Tereza vystudovala obor sociální práce na Univerzitě Karlově v Praze. Po dokončení studia pracovala jako sociální pracovnice v azylovém domě pro lidi bez přístřeší Armády spásy a poté se věnovala projektu Nový začátek v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Má dvě dcerky, se kterými byla několik let na rodičovské dovolené a pracuje na Lince bezpečí jako konzultantka. Do budoucna by se ráda věnovala práci krizové intervence a práci s ohroženými dětmi.

Hana Nečina Vaníčková

Hanka se pohybuje na Lince bezpečí už od roku 2001. Poslední roky před mateřskou dovolenou působila jako vedoucí směny. Po mateřské nastoupila jako konzultantka na Rodičovské lince. Momentálně působí jako vedoucí chatu Linky bezpečí, pracuje v emailových poradnách - pro děti i pro rodiče a současně jako konzultantka chatu Rodičovské linky. Vystudovala jednooborovou psychologii na UK v Praze. Působí jako dula v rámci Českých dul. Je také studentkou psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. Věnuje se lektorování a vedení podpůrných a růstových skupin. Jejím srdcovým spoluautorským projektem je Vztek matek.

Hanka Petráková

Hanka je ve spojení s Linkou bezpečí už od roku 2000. Postupně prošla všemi kategoriemi v rámci práce konzultanta až na pozici vedoucí směny. Po studiu se od Linky tak trochu vzdálila, aby se za dva roky vrátila na pozici vedoucí Linky bezpečí, na které setrvala do svého nástupu na mateřskou dovolenou. Spolupráci ale nikdy nepřerušila úplně. Od roku 2004 se věnuje práci pro E-mailovou poradnu Linky bezpečí, několik let i pro E-mailovou poradnu Rodičovské linky. Vystudovala vyšší odbornou školu sociálně-právní a poté obor sociální práce na FFUK. Pracovala na pozici sociální pracovnice v Zařízení pro děti – cizince, poté ve středisku výchovné péče. Externě přednáší na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Od roku 2019 je vedoucí E-mailové poradny Linky bezpečí. Je máma dvou báječných dětí.

Michaela Pišiová

Michaela dříve pracovala na Lince bezpečí jako PR specialistka. Své zkušenosti získala studiem oborů sociologie a mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně. Své vzdělání v oborech dále rozšířila dlouhodobým pobytem v Německu, v Hongkongu nebo praxí na volné noze a v PR agenturách.

Peter Porubský

Peter zastával v letech 2010-18 pozici vedoucího Linky bezpečí, služby, která dětem a mladým lidem v krizi pomáhá zdarma již od roku 1994 let. Vystudoval biologii a psychologii na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře. Při studiu pracoval na Detské lince záchrany. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR. Od roku 2003 žije v Praze, kde se věnuje činnosti v neziskových organizacích. Pracoval jako vedoucí KC Sananim a na odboru prevence MŠMT.

Pavlína Pýchová

Pavlína na Lince bezpečí pracuje od srpna 2017 jako konzultantka a současně s tím studuje 2. rokem psychologii na PedF UK. Od roku 2011 se zabývá dobrovolnictvím – v rámci něj se setkávala s různým typem klientů – mentálně a tělesně postižení, děti v pěstounských rodinách, senioři, děti s PAS. S dětmi má rovněž zkušenost z rodinného centra a také z domácnosti, do které docházela jako chůva. Zajímá ji psychosomatika a práce s lidmi v akutní krizi. Ve volném čase si ráda zacvičí jógu nebo zajezdí na in-linech.

Kateřina Schmidová

Katka je přes deset let vedoucí a konzultant Rodičovské linky. Vystudovala Filosofickou fakultu UK, obor sociální práce a sociální politika. Absolvovala komplexní psychoterapeutické vzdělání ve skupinové psychoanalytické psychoterapii na 1. LF UK, supervizní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesí atp. Zajímá se o metody práce s terapeutickým pískovištěm (sand play). Má více než 25letou terapeutickou a poradenskou praxi s rodinami dětí s výchovnými a vztahovými obtížemi, např. v ambulantních zařízeních středisek výchovné péče, Prev-centru nebo krizovém centru pro týrané, zanedbávané a zneužívané děti. Katka přednáší na Evangelické akademii a externě na Evangelické teologické fakultě UK.

Vlaďka Šnoblová

Vlaďka vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jako konzultantka na Lince bezpečí pracuje od roku 2015. Šest let působila jako lektorka programů primární prevence na základních školách a v neziskové organizaci se také věnuje práci s dětmi, které mají potíže v oblasti učení.

Zuzana Tupá

Zuzana vystudovala sociální pedagogiku a psychosociální studia. Pracovala s duševně nemocnými, na lince důvěry pro dospělé a od roku 2009 soustavně pracuje na Lince bezpečí. Od roku 2017 je koordinátorkou projektu Linka bezpečí ve vaší třídě. Lektoruje také externí kurzy pro profesionály. Jejím terapeutickým zázemím je integrativní Gestalt. V posledních pár letech je na mateřské dovolené.

Martina Vávrová

Martina vystudovala sociální práci na CMTF v Olomouci. Dále v roce 2015 ukončila výcvik v Tanečně pohybové psychoterapii na Goldsmiths v Londýně. Jako konzultantka na Lince bezpečí působí od roku 2018 na telefonu a nyní i na chatu. Martina pracuje s dětmi i dospělými ve vlastní terapeutické praxi v Praze a Slaném. Od roku 2019 je předsedkyní Asociace Tanečně pohybové terapie v České republice. Je frekventantkou supervizního výcviku Remedium.

Kristýna Wohlinová

Kristýna vystudovala jednooborovou psychologii v Praze na PVŠPS. Je psycholožka pracující v denním stacionáři poruch příjmu potravy 1. LF UK a VFN v Praze, psychoterapeutka, krizová interventka a konzultantka Linky bezpečí.

Jakub Zámečník

Jakub začal na Lince bezpečí pracovat v roce 2015 na pozici konzultanta a postupně se propracoval až na vedoucího směny. Na Lince bezpečí se specializuje na problematiku internetové bezpečnosti. V roce 2018 ukončil studium psychologie na FF UK v Praze. Několik let také pracuje v krizovém centru, v současné době na pozici psychologa. Mj. je i studentem terapeutického výcviku INSTEP.

Klára Záplatová

Klára pracuje na Lince bezpečí na pozici telefonní konzultantky od loňského sprna. Studuje posledním rokem psychologii na FF UK. Dále se věnuje lektorské činnosti, je zapojena do projektu Linka bezpečí ve vaší třídě a zároveň působí jako lektorka primární prevence. Do budoucna by se ráda věnovala práci s traumatizovanými dospělými osobami.

Lucie Zelenková

Lucka je s Linkou bezpečí svázána již od roku 2002. Začala jako konzultant na lince a přes vedoucí směny a e-mailovou poradnu se vypracovala na zástupce vedoucí odborných služeb. Mimo Linku pracovala i v organizaci pomáhající dospělým lidem s mentálním postižením k samostatnosti a do diagnostického ústavu pro děti – cizince. Od roku 2015 je sociální pracovnicí Linky bezpečí. Hlídá kvalitu hovorů na lince nebo ve spolupráci s kolegy vytváří metodiky. Za Linku se zapojuje do mezioborové spolupráce a v zájmu klienta přímo komunikuje s organizacemi, které mu mohou v jeho náročné situaci přímo pomoci. Pro Linku bezpečí také lektoruje v našem Výcviku telefonické krizové intervence a dalších kurzech.

O Lince bezpečí

Linka bezpečí je nejdéle fungující dětskou krizovou linkou, které denně využívá přibližně 500 dětí a mladých lidí. Hovory se nejčastěji dotýkají vztahových problémů (v rodině, s vrstevníky, partnerské vztahy), osobních témat (úzkosti, strachy, deprese, sebevražedné myšlenky apod.) a sexuálního zrání. Služby jsou navíc dostupné nejen telefonicky, ale i skrze chat a e-mail. V letech 2015 a 2019 získala Linka bezpečí ocenění Neziskovka roku pro nejlépe vedené neziskové organizace.